Bruxelles, 27. svibnja 2019.

Sastanak Vijeća za konkurentnost (industrija i unutarnje tržište) COMPET

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat sudjelovao je na sastanku Vijeća za konkurentnost (industrija i unutarnje tržište) koji se održao u Bruxellesu 27. svibnja 2019. 

Glavne teme sastanku su bile rasprave politikama i usvajanje Zaključaka o novoj razini ambicije za konkurentno jedinstveno tržište te Zaključaka o strategiji industrijske politike EU-a: vizija za 2030.

Ministar Horvat je podržao usvajanje Zaključaka, te izrazio zadovoljstvo da je zadržan ambiciozan tekst po pitanju poziva Europskoj komisiji na uspostavu ciljeva za sprječavanje i otklanjanje nepotrebnih regulatornih i neregulatornih opterećenja. U nastavku je istaknuo da bi procjena kumulativnih troškova i smanjenje nepotrebnih regulatornih opterećenja trebali biti neizostavan dio naših mjera za podršku globalnoj konkurentnosti europske industrije. Naglasio je da u sljedećem zakonodavnom ciklusu snažno podržavamo pristup unutarnjem tržištu iz perspektive potreba korisnika, za što je potrebna i analitika prekograničnih iskustava korisnika kada se susreću s raznim preprekama. Ujedno je istaknuo vrijednost uloge online platformi u razvoju digitalne trgovine kao dobar primjer prekograničnog pružanja usluga te važnost ekonomije suradnje u poticanju konkurentnosti i inovativnosti. Zaključno je naglasio važnost bolje prekogranične suradnje između institucija u razmjeni najboljih praksi i razvoju zajedničkog pristupa pitanjima na digitalnim tržištima.

Vijeće je također usvojilo Zaključke o konkurentnosti turističkog sektora kao pokretača održivog razvoja, stvaranja radnih mjesta i socijalne kohezije u EU-u u sljedećem desetljeću.

Ministar Horvat je istaknuo da se pred turističkim sektorom nalaze izazovi kao što je održivost, klimatske promjene, digitalizacija, novi poslovni modeli, nedostatak kvalificirane radne snage gdje vjerujemo postoji potencijal za suradnju na EU razini. S obzirom na važnost turizma za gospodarstvo EU i njegov učinak na rast i zapošljavanje, ministar Horvat je pozdravio davanje smjernica Europskoj komisiji o očekivanjima država članica s ciljem održavanja položaja EU-a kao svjetskog predvodnika u tom sektoru.

Tema radnog ručka je bila razmjena mišljenja o učinkovitosti sustava javne nabave te kako  poboljšati prekograničnu suradnju javnih naručitelja i pristup informacijama. Budući da javna nabava čini oko 14% BDP-a i otprilike 40% javnih rashoda, ključni su učinkoviti i djelotvorni sustavi javne nabave koji u potpunosti iskorištavaju potencijal jedinstvenog tržišta.

Copyright (c) 1997.- 2020. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana