Bruxelles, 15. ožujka 2019.

Sastanak Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i potrošačka pitanja (EPSCO)

Gđa Nada Murganić, ministrica demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Republike Hrvatske i mr.sc Marko Pavić, ministar rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske sudjelovali su na sastanku Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i potrošačka pitanja (EPSCO).

Ministrica Murganić je prije početka sastanka Vijeća, uz finskog ministra g. Lindstroma i rumunjskog ministra g. Budaia potpisala zajedničku TRIO deklaraciju (RO-FI-HR) za ravnopravnost spolova.

Deklaracija sadržava važnosti promicanja ravnopravnosti spolova i stavljanje istoga kao prioritet na EU agendu, kao i aktivnosti vezane za promicanje ravnopravnosti spolova koje će se održavati tijekom RO-FI-HR PRES.

Ministri su na sastanku održali političku raspravu o Europskom semestru 2019. na temelju dokumentacije PRES-a pod nazivom "Europski stup socijalnih prava - inicijativa za poboljšanje funkcioniranja tržišta rada i sustava socijalne zaštite diljem EU". Vezano za raspravu o Europskom semestru, Vijeće je usvojilo Zajednički izvještaj o zapošljavanju za 2019. godinu koje će bit dostavljeno Europskom vijeću 21. i 22. ožujka, u skladu s člankom 148. stavkom 1. UFEU-a, kako bi se "razmotrilo stanje zapošljavanja i donijeli zaključci o tome".

U sklopu iste rasprave, ministri su usvojili zaključke o Godišnjem pregledu rasta za 2019. i zajedničkom izvješću o zapošljavanju.

Kao dio europskog semestra, Europska Komisija je predstavila Izvješća o državama za 2019. godinu.

Vijeće je postiglo djelomičan opći pristup (stajalište Vijeća) o prijedlogu Uredbe o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (EGF). Fond je osmišljen kako bi pružio potporu državama članicama u kojima se događaju neočekivana velika restrukturiranja, osobito događaji uzrokovani izazovima vezanim uz globalizaciju. Stajalište Vijeća ne obuhvaća proračunske aspekte ili odredbe horizontalne naravi, u očekivanju daljnjeg napretka u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru (VFO).

Ministri su tijekom ručka održali raspravu temeljenu na dokumentu Rumunjskog predsjedništva čija tema je bila Razvoj vještina odraslih - prioritet u kontekstu socio-ekonomskih promjena u EU.

Vijeće je također održalo političku raspravu o socijalnoj dimenziji Europe post 2020.

Rumunjsko predsjedništvo i Europska Komisija izvijestili su ministre o Tripartitnom socijalnom sastanku na vrhu koji će se održati 20. ožujka, čija glavna tema će bit "Za snažniju, ujedinjenu i perspektivnu Europu".

RO PRES je također obavijestilo ministre o velikom broju trenutnih zakonodavnih prijedloga u području zapošljavanja, radnog prava i zdravlja i sigurnosti na radu.

EK je izvijestila ministre o trenutnom stanju elektroničke razmjene informacija o socijalnoj sigurnosti (EESSI). Države članice trebale bi dovršiti svoju nacionalnu provedbu EESSI do srpnja 2019. godine.

Na kraju sastanka, Predsjednici Odbora za zapošljavanje (EMCO) i Odbora za socijalnu zaštitu (SPC) predstavili su ministrima radne programe svojih odbora za 2019. godinu.

Copyright (c) 1997.- 2020. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana