Bruxelles, 25. svibnja 2018.

Ministar financija Marić na sastanku Vijeća za ekonomiju i financije

Dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija Republike Hrvatske, sudjelovao je na sastanku Vijeća ministara EU za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN).

Dan prije sastanka ECOFIN-a održao se redovni sastanak Euroskupine, među ostalim i u uključivom formatu prilikom čega su ministri raspravljali o reviziji „mape puta“ za dovršetak Bankovne unije, reformi Europskog stabilizacijskog mehanizma i zajedničkoj zaštitnoj mjeri za Jedinstveni sanacijski fond. Neposredno prije samog sastanka ECOFIN-a, održao će se ekonomski i financijski dijalog između EU-a i država zapadnog Balkana i Turske.

U zakonodavnom dijelu sastanka usvojen je opći pristup Vijeća EU o Prijedlogu uredbe kojom se donose izmjene u pogledu jačanja administrativne suradnje u području PDV-a.  Postignut je dogovor o prijedlogu o sniženim stopama PDV-a za elektroničke publikacije te o prijedlogu o mehanizmu prijenosa porezne obveze s ciljem sprječavanja prijevara u području PDV-a.

Ministri su također pozvani na usvajanje općeg pristupa o Paketu za bankarstvo, koji sadrži mjere za smanjenje rizika u bankarskom sektoru, te nadopunjuje post-kriznu regulatornu agendu kako bi se osiguralo da regulatorni okvir adresira preostale rizike financijske stabilnosti.

U nezakonodavnom dijelu sastanka, doneseni su Zaključci Vijeća o detaljnim preispitivanjima u 2018. te o provedbi preporuka za pojedine zemlje u okviru čega će se ocijeniti napredak po pitanju ispravljanja makroekonomskih neravnoteža kod određenih država članica, od kojih tri karakteriziraju prekomjerne makroekonomske neravnoteže, među kojima je i Hrvatska. Doneseni su Zaključci Vijeća o Izvješću o starenju za 2018. prilikom čega su ministri raspravljali o predviđanjima rashoda povezanih sa starenjem stanovništva u državama članicama.

Copyright (c) 1997.- 2019. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana