Bruxelles, 23. svibnja 2018.

Ministrica kulture Obuljen Koržinek na Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport

Dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture Republike Hrvatske, sudjelovala je na sastanku Vijeća ministara EU za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS Culture).

Na sastanku je, uz ministre kulture država članica, sudjelovao i povjerenik Europske komisije za obrazovanje, kulturu, mlade i sport, Tibor Navracsics, koji je uvodno predstavio Novuagendu za kulturu.

U ovom formatu Vijeća ministara, bugarsko Predsjedništvo predvidjelo je usvajanje Nacrta Zaključka Vijeća o potrebi za stavljanjem kulturne baštine u prvi plan kroz EU politike te je provedena rasprava temeljem nacrta dokumenta o dugoročnoj viziji za doprinos kulture EU nakon 2020. godine. Dana 17. studenoga 2017. Europska komisija donijela je komunikaciju kao doprinos sastanku europskih čelnika u Göteborgu, u Švedskoj. U tom dokumentu je Komisija izrazila namjeru da obnovi i osnaži europski program za kulturu i pokrene strategiju #Digital4Culture radi primjene digitalnog potencijala za jačanje pozitivnih gospodarskih i društvenih učinaka kulture.

Ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek istaknula je kako je Hrvatska podržala smjernice proizašle iz summita u Göteborgu prošle godine: „Vezano uz dokument koji je danas na našem dnevnom redu, a tiče se daljnjih koraka i dugoročne vizije doprinosa kulture EU-a nakon 2020, Hrvatska pozdravlja činjenicu da je naglašena važnost utjecaja koje kulturna i kreativna industrija donose za gospodarstvo. Snažno pozicioniranje kulturnog i kreativnog sektora u EU politikama od izuzetnog je značaja, i taj cilj moramo poduprijeti konkretnim mjerama“.

Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i šport blisko je uključeno u praćenje napretka u aspektima strategije Europa 2020. koji se tiču obrazovanja i mladih, kao i u razvoj doprinosa kulturnog sektora inovativnijoj Europi.

„Nova Agenda predstavlja dobar balans između kontinuiteta dosadašnjih programa i aktivnosti i novih ciljeva koji su artikulirani kroz naše rasprave na Vijeću, ali i u drugim formatima. Posebno pozdravljamo naglasak na mobilnost, ali i ambiciju vezano uz položaj i perspektive  kulture u digitalnom okruženju. Ono što smatramo posebno važnim da sve naše politike i programe čvrsto temeljimo na vrijednostima i principima koji afirmiraju ulogu kulture u razvoju europskog projekta – ovdje posebno mislim na postignute standarde i ciljeve promocije i zaštite kulturne raznolikosti“ – naglasila je ministrica u zaključnom izlaganju.

Copyright (c) 1997.- 2019. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana