Bruxelles, 05. ožujka 2019.

Veleposlanik Goran Štefanić, zamjenik stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Europskoj uniji, na sastanku Vijeća za okoliš (ENVI)


Veleposlanik Goran Štefanić, zamjenik stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Europskoj uniji, predstavljao je Republiku Hrvatsku na sastanku Vijeća za okoliš (ENVI), koji se 5. ožujka 2019. godine održao u Bruxellesu. Na sastanku Vijeća za okoliš održala se rasprava o dugoročnoj strateškoj viziji EU-a za prosperitetnu, modernu, konkurentnu i klimatski neutralnu ekonomiju, koja se temelji na različitim scenarijima za postizanje dugoročnih smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2050. godine, u skladu s Pariškim sporazumom.

Ministri su na sastanku usvojili Direktivu o pitkoj vodi. Složili su se oko teksta koji predviđa stroža pravila za vodu iz slavina, uključujući novi postupak koji postavlja higijenske zahtjeve za materijale u dodiru s vodom iz slavine, kao što su cijevi. Cilj je poboljšati kvalitetu takvih materijala, kako bi se osigurala dodatna zaštita ljudskog zdravlja te smanjili rizici kontaminacije.

Ministri su imali priliku razmijeniti mišljenja o procesu Europskog semestra. Razgovarali su o važnosti promicanja održivih ulaganja i osiguravanju društvene koristi građanima EU-a. Ministri su također raspravljali o reformama u području okoliša i uprave koje će najbolje omogućiti prijelaz na zelenije gospodarstvo.

Na kraju sastanka, Vijeće je vodilo raspravu o endokrinim disruptorima te su se razmijenila mišljenja o najboljim pristupima za razvoj koherentnog okvira EU-a po tom pitanju. Istaknuta je rastuća zabrinutost javnosti zbog tvari s endokrinim disruptorima koji utječu na okoliš i koji su povezani s ljudskim zdravstvenim problemima.