Bruxelles, 08. ožujka 2019.

Sastanak Vijeća za unutarnje poslove (JHA Justice)

Ministar pravosuđa Republike Hrvatske Dražen Bošnjaković sudjelovao je 8. ožujka 2019. godine na sastanku Vijeća za unutarnje poslove (JHA Justice). Na sastanku su ministri usvojili opći pristup o Prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju usklađenih pravila za imenovanje pravnih zastupnika za potrebe pribavljanja dokaza u kaznenim postupcima. Ovaj je Prijedlog usmjeren na povećanje učinkovitosti pružanja uzajamne pravne pomoći, poboljšanje suradnje između tijela država članica i pružatelja usluga sa sjedištem u državama izvan Europske unije, te se njime predlažu rješenja u svrhu pravilnog utvrđivanja nadležnosti u kibernetičkom prostoru. Također, očekuje se da će usvajanje ovog Prijedloga doprinijeti  ubrzanju postupka osiguravanja i pribavljanja elektroničkih dokaza koje pohranjuju i/ili drže pružatelji usluga s poslovnim nastanom u drugoj državi.
Ministri su razmijenili mišljenja o Preporuci za odluku Vijeća o odobravanju sudjelovanja u pregovorima o Drugom dodatnom protokolu uz Konvenciju Vijeća Europe o kibernetičkom kriminalu, kao i o Preporuci za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora s ciljem sklapanja sporazuma između EU-a i SAD-a o prekograničnom pristupu e-dokazima radi pravosudne suradnje u kaznenim stvarima. Drugim dodatnim protokolom cilj je osigurati učinkovitiji i pojednostavnjen režim uzajamne pravne pomoći te omogućiti izravnu suradnju s pružateljima usluga u drugim državama strankama Konvencije te proširiti pretrage preko granica. S druge strane, svrha sklapanja Sporazuma između EU-a i SAD-a je uvođenje zajedničkih pravila kako bi se riješilo specifično pravno pitanje pristupa podacima o sadržaju i podacima koji se ne odnose na sadržaj koje čuvaju pružatelji u Europskoj uniji ili Sjedinjenim Američkim Državama. Ovom bi se inicijativom, u kontekstu međunarodnog sporazuma, dopunili prijedlozi EU-a o elektroničkim dokazima, i to otklanjanjem sukoba zakona, posebno u vezi s podacima o sadržaju i ubrzanjem pristupa elektroničkim dokazima.
Nadalje, ministri su primili na znanje izvješće o napretku vezanu uz raspravu o prijedlogu Direktive o zaštiti osoba koje prijavljuju povredu prava Unije, dok ih je Europska komisija o dosadašnjim i planiranim aktivnostima vezanima uz osnivanje Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”).
Zaključno, na radnom ručku ministri su proveli raspravu o korištenju umjetne inteligencije u pravosudnim sustavima, ulozi koju bi pravosuđe trebalo imati u oblikovanju i provedbi nacionalnih strategija vezanih uz umjetnu inteligenciju, kao i o alatima i praktičnim rješenjima za primjenu umjetne inteligencije u području pravosuđa.