Bruxelles, 07. ožujka 2019.

Sastanak Vijeća za unutarnje poslove (JHA Home)

Ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske dr. sc. Davor Božinović sudjelovao je 7. ožujka 2019. godine na sastanku Vijeća za unutarnje poslove (JHA Home).

Ministri su na sastanku razmotrili položaj EU-a u svojoj suradnji sa zemljama Sjeverne Afrike u okviru migracija i istražili mogućnosti za pružanje daljnje pomoći.
EU može učiniti više kako bi pomogla tim zemljama povećanjem njihovih kapaciteta za upravljanje migracijama, uključujući kontrolu granica, potragu i spašavanje na moru, usvajanje i provedbu zakonodavstva o azilu i migracijama te reintegraciju.
Predsjedništvo je izvijestilo ministre o napretku pregovora s Europskim parlamentom o Uredbi o europskoj graničnoj i obalnoj straži, kao i o trenutnom stanju reforme azila.
Ministri su također razmotrili stanje i put naprijed u odgovoru EU-a na terorizam. Usredotočili su se na utvrđivanje praktičnih i zakonodavnih praznina koje treba riješiti, kao i na područja koja treba smatrati prioritetom. Naglasili su važnost provedbe već usvojenih mjera te ustvrdili kako će se proces razmišljanja o putu naprijed nastaviti na tehničkoj razini.
Zaključno, Vijeće je usvojilo Odluku o izmjeni mehanizma EU-a za civilnu zaštitu. Novim pravilima predviđa se uspostavljanje baze dodatnih resursa za pružanje pomoći u situacijama u kojima se postojeći kapaciteti pokažu nedovoljnima. Također će se poboljšati prevencija rizika i razmjena znanja.