Bruxelles, 04. ožujka 2019.

Sastanak Vijeća za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE Energy)

dr. sc. Tomislav Ćorić., ministar zaštite okolišta i energetike Republike Hrvatske sudjelovao je na sastanku Vijeća za energetiku održanom 4. ožujka u Bruxellesu.

Na sastanku su ministri raspravljali o dugoročnoj EU strategiji za klimatski neutralno gospodarstvo, čiju je viziju Europska komisija predstavila u studenom 2018. godine komunikacijom pod nazivom “Čist planet za sve: Europska dugoročna strateška vizija za prosperitetno, moderno, konkurentno i klimatski neutralno gospodarstvo”, a s ciljem ispunjavanja obveza iz Pariškog sporazuma.

Ministar Ćorić izrazio je punu podršku ciljevima Energetske unije kao i posvećenost Republike Hrvatske ispunjenju obveza preuzetih Pariškim sporazumom uz osiguravanje dostupne, povoljne i čiste energije svim građanima Europske unije. Istaknuo je pritom kako je za pravednu tranziciju i prelazak u čiste energetske sustave potrebno uvažiti sve potencijalne specifičnosti pojedinih regija te voditi računa da ta tranzicija ne predstavlja dodatno ekonomsko opterećenje za države članice.

Vijeće je na sastanku usvojilo opći pristup za Uredbu o označivanju guma. Poboljšanjem označavanja guma potrošači dobivaju više informacija o učinkovitosti potrošnje goriva, sigurnosti i buci, što im omogućuje točne, relevantne i usporedive informacije o navedenim aspektima pri kupnji guma. Time se poboljšava učinkovitost sustava označivanja guma i osiguravaju se čišća, sigurnija i tiša vozila te se povećava doprinos dekarbonizaciji u sektoru cestovnog prometa.