Bruxelles, 27. studenog 2018.

Sastanak Vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS Sport)

Izvor: Vijeće Europske Unije


Veleposlanik Goran Štefanić, zamjenik stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Europskoj Uniji (COREPER I) predvodio je delegaciju RH na popodnevnom dijelu sastanka Vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i sport u formaciji ministara nadležnih za područje sporta. 

U uvodnom dijelu kao poseban gost prisutnima se obratio g. Martin Kallen, direktor UEFA events. Nakon uvodnog govora uslijedila je rasprava o politikama na temu kako veliki sportski događaji mogu služiti kao pokretači inovacija. Poslije održane rasprave, ministri nadležni za sport jednoglasno su usvojili Zaključke Vijeća o gospodarskoj dimenziji sporta i njegovim društvenim i gospodarskim koristima.