Luxembourg, 26. lipnja 2018.

Ministrica Pejčinović Burić na sastanku Vijeća za opće poslove (GAC)

Potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić sudjelovala je u utorak, 26. lipnja 2018. godine u Luxembourgu na sastanku Vijeća za opće poslove (General Affairs Council) te na sastanku Vijeća za opće poslove članak 50. (General Affairs Council Article 50).

Vijeće je razmotrilo paket proširenja Europske komisije predstavljen u travnju 2018. godine. Ministrica Pejčinović Burić podržala je usvajanje zaključaka Vijeća o proširenju i procesu stabilizacije i pridruživanja te je istaknula da Hrvatska iskreno podržava proces proširenja Europske unije i vjeruje da je za Makedoniju i Albaniju otvoren put za pripreme za pristupne pregovore Makedonije i Albanije s Europskom unijom.

Ministri su raspravili zaključke Europskog vijeća koji će se održati 28. i 29. lipnja 2018. Teme sastanka EV su migracije, sigurnost i obrana,  radna mjesta, rast i konkurentnost, inovacije i digitalna pitanja, Višegodišnji financijski okvir EU 2021.-2027. te vanjski odnosi.
Ministrica Pejčinović Burić naglasila je da se Hrvatska zalaže za strateški i integrirani pristup upravljanju migracijama temeljen na načelima solidarnosti i odgovornosti. Okosnica takvog integriranog pristupa EU-a u upravljanju migracijama je uspostava učinkovitog i održivog Zajedničkog europskog sustava azila (CEAS), učinkovit nadzor i zaštita vanjske granice EU-a; učinkovita politika vraćanja nezakonitih migranata te jačanje suradnje s trećim državama, a posebice sa zemljama jugoistočne Europe.
U okviru rasprave o prijedlogu Višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2021. do 2027., Hrvatska je istaknula važnost nastavka odgovarajućeg financiranja politika od prioritetna značaja za Hrvatsku, kao što su Kohezijska i Zajednička poljoprivredna politika, kao i važnost definiranja provedbenih pravila na način koji omogućuje učinkovitu apsorpciju EU fondova.
Vijeće je također odobrilo integrirane preporuke za države članice u okviru Europskog semestra te saslušalo izvještaj Europske komisije o provedbi Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva te održalo raspravu o vladavini prava u Poljskoj na temelju članka 7. stavka 1. Ugovora o EU-u. Komisija je predstavila trenutno stanje stvari vezano za ovo pitanje, a Poljska je predstavila svoju argumentaciju oko reforme pravosuđa koju provodi. Na slijedećem Vijeću za opće poslove nastavit će se ova rasprava. 
Vijeće je formalno dovršilo proceduru usvajanja izmjene Priloga Uredbe EP i Vijeća br. 2015/848 o nesolventnosti. U prilogu se navode nacionalni postupci u slučaju nesolventnosti te je kao jedan od postupaka naveden i postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku.

Usvajanjem izmjena ove Uredbe Zakon o postupku izvanredne uprave posredno postaje dio pravne stečevine EU-a, te se potvrđuje njegova usklađenost s europskim standardima insolvencijskog prava.

Ministri su na sastanku Vijeća za opće poslove (članak 50.), raspravljali o trenutnom stanju pregovora o povlačenju UK iz EU.