Bruxelles, 12. prosinca 2017.

Ministrica Pejčinović Burić na sastanku Vijeća za opće poslove (GAC)

Potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić sudjelovala je u utorak, 12. prosinca 2017. godine u Bruxellesu na sastanku Vijeća za opće poslove (General Affairs Council) te na sastanku Vijeća za opće poslove članak 50. (General Affairs Council Article 50).

Vijeće je raspravljalo nacrt zaključaka sastanka Europskog vijeća, koji će se održati 14. i 15. prosinca 2017. godine, a na čijem su dnevnom redu sigurnost i obrana, te socijalna dimenzija, obrazovanje i kultura. Potpredsjednica Vlade i ministrica Pejčinović Burić je istaknula važnost uspostave stalne strukturirane suradnje (PESCO) kao značajnog koraka prema učinkovitijoj sigurnosnoj i obrambenoj suradnji, unaprjeđenja europske obrambene industrije, te jačanja suradnje s NATO savezom. U području socijalne politike, ministrica Pejčinović Burić je podržala napore usmjerene prema ostvarenju Unije temeljene na osiguranju pravednih poslova za građane, uključivom rastu i jednakim mogućnostima. U području obrazovanja i kulture, pozdravila je između ostaloga jačanje programa Erasmus+, promicanje učenja europskih jezika među mladima, te razvoj digitalnih kompetencija.

Vijeće je također razmijenilo mišljenja i o provedbi zaključaka Europskog vijeća od 19. listopada koji su se odnosili na područja migracija, digitalne Europe, sigurnosti i obrane te vanjskih odnosa.

U točci zakonodavnog programiranja, Vijeće je odobrilo tekst Zajedničke izjave o prioritetnim područjima djelovanja EU za 2018. godinu koja će biti potpisana na marginama Europskog vijeća 15. prosinca od strane predsjednika Europskog Vijeća, Europske komisije i Europskog Parlamenta. Zakonodavne inicijative za koje je u okviru „Zajedničke izjave“ ocijenjeno da trebaju dobiti prvenstvo u zakonodavnom postupku do kraja mandata sadašnje Europske komisije poklapaju se s prioritetima za koje se Republika Hrvatska zalagala na sastancima Vijeća za opće poslove te na listopadskom sastanku Europskog vijeća.

U posljednjoj točci sastanka Vijeća, Europska komisija je predstavila Godišnji pregled rasta za 2018. godinu. Godišnji pregled rasta je dokument koji priprema Europska komisija, a u kojemu se daje pregled gospodarske situacije u EU te iznose opći gospodarski i socijalni prioriteti za EU za predstojeću godinu. Objava Godišnjeg pregleda rasta ujedno je početak novog jednogodišnjeg ciklusa Europskog semestra (ES).

Ministri su održali neformalni sastanak s ministrima vanjskih poslova država kandidatkinja na kojem su razmijenjena mišljenja o pitanjima vezanim za proširenje EU, posebice strategiju koju će Europska komisija objaviti u veljači 2018. godine.

Ministri su na sastanku Vijeća za opće poslove članak 50 raspravljali o zajedničkom izvješću pregovarača Europske unije i Ujedinjene Kraljevine o napretku tijekom prve faze pregovora. Imajući u vidu Izvješće i pozitivnu evaluaciju napretka od strane Komisije, ministri su razmotrili nacrt smjernica Europskog vijeća (članak 50.) koje će se održati 15. prosinca 2017. godine.