Luxembourg, 21. lipnja 2018.

Ministar rada i mirovinskoga sustava Marko Pavić sudjelovao na sastanku Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i potrošačka pitanja (EPSCO – Social)

Vijećem je predsjedao bugarski ministar rada i socijalne politike g. Biser Petkov a Europska komisija je bila predstavljena na visokoj razini podpredsjednikom za euro i socijalni dijalog g. Valdisom Dombrovskisom, povjerenicom za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage gđom Marianne Thyssen i povjerenicom za pravosuđe, ravnopravnost i potrošačka pitanja gđom Verom Jourovom.
Na zahtjev Hrvatske, EK je pripremila i predstavila izvješće o slobodi kretanja hrvatskih radnika za koje su još uvijek na snazi restrikcije omogućene Ugovorom o pristupanju EU. Ministar je iskoristio priliku zahvaliti Malti i Ujedinjenom kraljevstvu na nedavnom ukidanju ograničenja za hrvatske radnike. Istovremeno je Nizozemska najavila ukidanje ograničenja. Ograničenja za sada još postoje za austrijsko i slovensko tržište rada.
EPSCO Vijeće je usvojilo opće pristupe za prijedlog Direktive o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima kojim ce se zamijeniti postojeca Direktiva o pisanoj izjavi, a kojim ce se osigurati transparentnost radnih uvjeta za sve radnike. Nadalje je usvojen opći pristup o prijedlogu Direktive o ravnoteži između privatnog i poslovnog života kojom se unapređuju EU standardi za roditeljski dopust, uvodi se pravo na očinski dopust kao i dopust za njegu bolesnog člana obitelji. Također se unapređuje pravna zaštita radnika koji koriste  različite dopuste čija je svrha briga o djeci i bolesnim članovima obitelji te kojima se pruža pravo tražiti fleksibilne radne uvjete. Opći pristup u reviziji Uredbe 883/2004 i Provedbene uredbe 987/2009 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti je postignut uz uvažavanje specifične situacije Luksemburga kojemu je odobreno dulje prijelazno razdoblje za primjenu dijela Uredbe koji se odnosi na davanja za vrijeme nezaposlenosti. Nakon postizanja općih pristupa, Vijeće će pristupiti pregovorima sa Europskim parlamentom o konačnom usuglašavanju EU zakonodavstva.
Vijeće je usvojilo i tri seta zaključaka, Zaključke Vijeća o budućnosti rada, Zaključke vijeća o integriranom pristupu dječjem razvoju te Zaključke Vijeća o slobodi kretanja radnika temeljem izvješća Revizijskog suda.
Vijeće je omogućilo ministrima da razmijene  mišljenja o prijedlogu novog Višegodišnjeg financijskog okvira te posebno prijedlozima za novi Europski socijalni fond plus i Europski globalizacijski fond.

Na marginama sastanka se ministar bilateralno susreo sa povjerenicom Thyssen te njemačkim ministrom za rad i socijalna pitanja g. Hubertusom Heilom. Razgovarali su o temama od zajedničkog interesa a posebno o hrvatskom predsjedavanju Vijećem EU u prvoj polovici 2020. i njemačkom predsjedavanju u drugoj polovici 2020.