Bruxelles, 13. srpnja 2018.

Ministar Zdravko Marić sudjelovat će na sastanku Vijeća ministara za ekonomske i financijske poslove

Ministar financija Republike Hrvatske Zdravko Marić, sudjelovao je će na sastanku Vijeća ministara za ekonomske i financijske poslove (Economic and Financial Affairs - ECOFIN).

Neposredno prije samog sastanka Vijeća ECOFIN, u okviru radnog doručka, predsjedavajući Euroskupine  izvijestio je ministre financija o zaključcima s redovnog sastanka koji se održava dan ranije, a Komisija je uz predstavljanje gospodarskih prognoza predstavila i nedavne zakonodavne prijedloge o Europskoj investicijskoj stabilizacijskoj funkciji, Programu potpore strukturnim reformama te o Programu InvestEU koji objedinjuje financijske instrumente EU-a koji su trenutno na raspolaganju kao potpora ulaganjima u EU.

U zakonodavnom dijelu sastanka ministri su imali razmjenu mišljenja o dva porezna dosjea; izmjeni prijedloga Direktive o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu privremene primjene općeg mehanizma prijenosa porezne obveze te o izmjeni prijedloga Direktive u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost koje se primjenjuju na knjige, novine i časopise.

U nezakonodavnom dijelu sastanka, AT PRES je predstavilo svoje prioritete u području rada Vijeća ECOFIN-a kao i plan rada oko poreznih dosjea, a nastavno na zaključke Europskog vijeća. Zaključno, Vijeće ECOFIN je  odobrilo zajedničke poruke EU-a za sastanak skupine G20 koji će se održati 21. i 22. srpnja 2018. u Buenos Airesu.