Bruxelles, 19. svibnja 2017.

Dt Marija Pejčinović Burić na sastanku razvojnog Vijeća za vanjske poslove

© European Union


Dt Marija Pejčinović Burić sudjelovala je na sastanku Vijeća za vanjske poslove EU-a u formatu ministara za razvoj održanog u Bruxellesu 19. svibnja. Tijekom sastanka raspravljalo se o vanjskim vidovima migracija kao i o humanitarnim krizama, gdje je Hrvatska iznijela važnost razumijevanja uzroka sukoba. Nadalje, na temu okvira suradnje sa zemljama Afrike, Kariba i Pacifika nakon isteka Sporazuma iz Cotonoua Hrvatska je podcrtala nužnost uspostave modernog partnerstva, utemeljenog na razmjeni znanja. Ostale teme sastanka odnosile su se na usvajanje novog Europskog dogovora o razvoju kao i na provedbu Agende 2030 gdje je naglasak stavljen na osnaživanje partnerstva između UN-a i EU-a.