Članovi Stalnog predstavništva

 

Mato Škrabalo, stalni predstavnik, veleposlanik (Coreper II)
Email: hr.pr@mvep.hr Tel. 0032 2 507 54 51, 0032 2 507 54 01, 0032 2 507 54 11
Fax: 0032 2 646 56 64

 

DIPLOMATSKO OSOBLJE:

URED STALNOG PREDSTAVNIKA

 • Mihael BORŠIĆ, ministar savjetnik (politički poslovi)
  Email: mihael.borsic@mvep.hr Tel. +32 25075487
 • Renata JURIĆ, ministar savjetnik (politički poslovi)
  Email: renata.juric@mvep.hr Tel. +32 25075487
 • Damir KATULIĆ, ministar savjetnik (politički poslovi)
  Email: damir.katulic@mvep.hr Tel. +32 250 75487
 • Claude GRBEŠA, savjetnik (Projekt novog sjedišta Stalnog predstavništva i Veleposlanstva)
  Email: claude.grbesa@mvep.hr Tel. +32 25075465
 • Morena ŽAGAR, treći tajnik (odnosi s javnošću)
  Email: morena.zagar@mvep.hr Tel. +32 25075433

COREPER II

 • Karmen ORISTIL, prvi tajnik (Antici, koordinacija aktivnosti Coreper II)
  Email: karmen.oristil@mvep.hr Tel. +32 25075454
 • Maja ADAMIĆ, opunomoćeni ministar (Europski parlament i Radna skupina za opće poslove)
  Email: maja.adamic@mvep.hr   Tel. +32 25075462
 • Danka PETRIČEVIĆ, opunomoćeni ministar (NDICI)
  Email: danka.petricevic@mvep.hr Tel: +32 25075439
 • Irena ČAČIĆ, ministar savjetnik (proširenje, mehanizam suradnje i provjere za Bugarsku i Rumunjsku)
  Email: irena.cacic@mvep.hr Tel. +32 25075423
 • Silvija MALNAR, ministar savjetnik (Odbor za trgovinsku politiku - zamjenici, Opći sustav povlastica, Savjetodavni odbor za pristup tržištu)
  Email: silvija.malnar@mvep.hr Tel. +32 25075418
 • mr. sc. Držislav ŠKELJO, ministar savjetnik (vize, vizna politika)
  Email: drzislav.skeljo@mvep.hr  Tel. +32 25075445
 • Predrag RUGANI, ministar savjetnik (Brexit – Ad hoc radna skupina za članak 50. UEU-a)
  Email: predrag.rugani@mvep.hr Tel. +32 25075424
 • Dario DUDAS, ministar savjetnik (SCIFA, HLWG, azil, JAIEX,  Schengen Acquis, AMF)
  Email: dario.dudas@mvep.hr Tel. +32 25075403
 •  Ivan ZEKO-PIVAČ, ministar savjetnik (Kohezijska politika, makroregionalne strategije, najudaljenije regije)
  Email: ivan.zeko-pivac@mvep.hrTel.+32 25075463
 • Andrijana KRASNEC, ministar savjetnik (VFO)
  Email: andrijana.krasnec@mvep.hrTel: +32 25075492
 • Tatjana KRALJ, savjetnik  (Kohezijska politika, makroregionalne strategije, Europski gospodarski prostor)
  Email: tatjana.kralj@mvep.hr Tel. +32 2 5075472
 • Goran MAĐARIĆ, savjetnik (financijske usluge, bankarstvo)
  Email: goran.madaric@mvep.hr Tel. +32 25075461
 • Marijan JELINEK, savjetnik (SCIFA, TWP, FRONTIERS, BMVI)
  Email: marijan.jelinek@mvep.hr Tel. +32 25075434
 • Hrvoje VENCL, savjetnik (COSI, COSI SG, SCHEVAL, SiS Sirene, HDG, ISF)
  Email: hrvoje.vencl@mvep.hr Tel. +32 25075485
 • Igor KUŠAN, savjetnik (SCIFA, azil, nezakonite migracije, readmisija, AMF)
  Email: igor.kusan@mvep.hr Tel. +32 25075491
 • Paula  LETUNIĆ, savjetnik (financijska savjetnica, Europski semestar, ekonomsko upravljanje, statistika, Europski fond za strateška ulaganja (EFSU), fiskalna politika)
  Email: paula.letunic@mvep.hr  Tel. +32 25075447
 • Branko HORVAT, savjetnik (proračun, sprječavanje pranja novca)
  Email: branko.horvat@mvep.hr Tel. +32 25075476
 • Ana Marija HOLZER WERFT, savjetnik (izravno oporezivanje, Kodeks o postupanju, Fiscalis, CbCR)
  Email: Ana.Marija.Holzer.Werft@mvep.hr  Tel. +32 25075483
 • Hrvoje BUTIGAN, savjetnik (Kohezijska politika)
  Email: hrvoje.butigan@mvep.hr Tel. +32 25075407
 • Tamara KOPAL, savjetnik (PROCIV, FoP IPCR)
  Email: tamara.kopal@mvep.hr Tel. +32 27073528
 • Petra JURINA, savjetnik  (FREMP)
  Email: petra.jurina@mvep.hr Tel. +32 2 5075430
 • Matea PETKOVIĆ, savjetnik (COSI SG, DAPIX, SiS /Sirene CATS, Cybercrime)
  Email: matea,petkovic@mvep.hrTel.+32 25075416
 • Dastin KOVAČEC, savjetnik (LEWP, DAPIX)
  Email: dastin,kovacec@mvep.hrTel.+32 25075486
 • Ana BUDIN, savjetnik (financijske usluge  i državne potpore u okviru Coreper I)
  Email: ana.budin@mvep.hr Tel. +32 25075481
 • Daniela TOMAŠEVIĆ DENAČIĆ, savjetnik (Kohezijska politika, najudaljenije regije)
  Email: Daniela.TomasevicDenacic@mvep.hrTel.+32 25075407
 • Suzana DREŠAJ, prvi tajnik, pravni savjetnik  (Sud EU, postupci zbog povrede prava)
  Email: suzana.dresaj@mvep.hr Tel. +32 25075404
 • Tina JELČIĆ, prvi tajnik (JHA savjetnik- pravosudna suradnja u gradanskim stvarima, e-pravosude, FREMP, trgovacko pravo)
  Email: tina.jelcic@mvep.hr Tel. +32 25075430
 • Biljana ŽILIĆ, prvi tajnik (razvojna suradnja i humanitarna pomoć)
  Email: biljana.zilic@mvep.hr Tel. +32 25075446
 • Marin PANDŽIĆ, prvi tajnik (Odbor za trgovinsku politiku - usluge i ulaganja, trgovinska pitanja, trgovinski zaštitni mehanizmi, STIS, robe)
  Email: marin.pandzic@mvep.hr Tel. +32 25075418
 • Kitica SLADE PAVIČIĆ, prvi tajnik (EFTA)
  Email: kitica.slade@mvep.hr Tel. +32 25075494
 • Antun MAHNIĆ, prvi tajnik (AKP)
  Email: antun.mahnic@mvep.hr Tel. +32 25075446
 • Dubravka GLAVINA, prvi tajnik  (zakonite migracije, integracija, HLWG migracije, EGOS)
  Email: dubravka.glavina@mvep.hrTel.+32 25075416
 • Lidija CVITIĆ, prvi tajnik (neizravno oporezivanje – PDV, FTT)
  Email: lidija.cvitic@mvep.hrTel.+32 25075493
 • Mateja ALILOVIĆ, prvi tajnik (proračun)
  Email: mateja.alilovic@mvep.hrTel. +32 25075484
 • Srećko SENIČIĆ, prvi tajnik (financijske usluge)
  Email: srecko.senicic@mvep.hr Tel. +32 25075481
 • Zrinka SALAJ, drugi tajnik  (Savjetnik za pravosuđe i unutarnje poslove; pravosudna suradnja u kaznenim stvarima, kazneno materijalno pravo, pravosuđe i unutarnji poslovi-opći poslovi, JAI-RELEX)
  Email: zrinka.salaj@mvep.hr Tel. +32 25075417
 • Irina ZORIĆ, drugi tajnik (Europski parlament i Radna skupina za opće poslove)
  Email: irina.zoric@mvep.hrTel: +32 25075446

COREPER I

 • Goran ŠTEFANIĆ, veleposlanik, zamjenik stalnog predstavnika (Coreper I)
  Email: hr.perm.rep@mvep.hr Tel. +32 25075413
 • Željko KOVAČEVIĆ, prvi tajnik (Mertens, koordinacija aktivnosti Coreper I)
  Email: zeljko.kovacevic@mvep.hr Tel. +32 25075426
 • Viktor ŠOBER, minstar savjetnik  (telekomunikacije i informacijsko društvo)
  Email: viktor.sober@mvep.hr Tel. +32 25075484
 • Marko VIDAKUŠIĆ, ministar savjetnik (zapošljavanje i socijalna politika)
  Email: marko.vidakusic@mvep.hr Tel. +32 25075433
 • Ivana KRUŠEC RUBIĆ savjetnik (kultura i audiovizualna politika)
  Email: ivana.krusec-rubic@mvep.hr Tel. +32 25075496
 • Ivna VUKŠIĆ, savjetnik (okoliš, zaštita prirode, vode, kvaliteta zraka, GMO – ispuštanje u okoliš)
  Email: ivna.vuksic@mvep.hr Tel. +32 25075425
 • Bojan LALIĆ, savjetnik (okoliš, otpad, kemikalije, kvaliteta zraka)
  Email: bojan.lalic@mvep.hr Tel. +32 25075453
 • Marica MATIĆ, savjetnik (Carinska unija, carinska suradnja i trošarine u okviru Corepera II)
  Email: marica.matic@mvep.hr Tel. +32 25075467
 • Jakša PETRIĆ, savjetnik (poljoprivreda i ruralni razvoj, Posebni odbor za poljoprivredu, IPARD)
  Email: jaksa.petric@mvep.hr Tel. +32 25075489
 • Danijela LAMER, savjetnik (veterinarstvo i sigurnost hrane)
  Email: danijela.lamer@mvep.hr Tel. +32 25075427
 • Monika POZDERAC ŽABČIĆ, savjetnik (zapošljavanje i socijalna politika)
  Email: monika.pozderac.zabcic@mvep.hr Tel. +32 25075482
 • Ivana RUŽMAN, savjetnik (zapošljavanje)
  Email: ivana.ruzman@mvep.hr Tel. +32 25075438
 • Daria ARLAVI, savjetnik (obrazovanje)
  Email: daria.arlavi@mvep.hr Tel. +32 25075474
 • Nada SIROTIĆ, savjetnik (istraživanje i inovacije, svemir)
  Email: nada.sirotic@mvep.hr Tel. +32 25075477
 • Ivana MILETIĆ, savjetnik (ribarstvo)
  Email: ivana.miletic@mvep.hr Tel. +32 25075442
 • Marija LIVIĆ, savjetnik (socijalna politika)
  Email: marija.livic@mvep.hr Tel. +32 25075466
 • Vladimir ŠOMEN, savjetnik (mladi i sport)
  Email: vladimir.somen@mvep.hr Tel. +32 25075466
 • Petra JURINA, savjetnik  (pravo trgovačkih društava)
  Email: petra.jurina@mvep.hr Tel. +32 2 5075430
 • Vedran LALIĆ, savjetnik (javna nabava, tehničko usklađivanje, tržišno natjecanje, zaštita potrošača)
  Email: vedran.lalic@mvep.hr Tel : +32 25075437
 • Ana ŠTRBAC, savjetnik (unutarnje tržište, industrija, poduzetništvo, turizam, poslovni nastan i usluge, bolje donošenje propisa i stručne kvalifikacije)
  Email: ana.strbac@mvep.hr Tel. +32 25075421
 • Nataša KAČIĆ-BARTULOVIĆ, savjetnik (klimatske promjene, okoliš)
  Email: natasa.kacic-bartulovic@mvep.hr Tel. +32 25075420
 • Danijel GORTAN, prvi tajnik (zamjenik Mertensa, Europa 2020, horizontalna pitanja)
  Email: danijel.gortan@mvep.hr  Tel. +32 25075473
 • Dražen SVEČNJAK, prvi tajnik (poljoprivreda i ruralni razvoj, Posebni odbor za poljoprivredu, IPARD)
  Email: drazen.svecnjak@mvep.hr Tel. +32 25075452
 • Ina MIŠKULIN, prvi tajnik (pomorski promet i zračni promet)
  Email: ina.miskulin@mvep.hr Tel. +32 25075488
 • Tomislav TOJČIĆ, prvi tajnik (fitosanitarna politika, šumarstvo, GMO – sjeme i sadni materijal i FAO)
  Email: tomislav.tojcic@mvep.hr Tel. +32 25075406
 • Dean STRBAČKO, savjetnik (kopneni promet, intermodalna pitanja i transeuropske prometne mreže)
  Email: dean.strbacko@mvep.hr Tel. +32 25075400
 • Željko KREVZELJ savjetnik (energetika, pitanja atomske energije)
  Email: zeljko.krevzelj@mvep.hr Tel. +32 25075405
 • Tanja MILIN HORVAT, prvi tajnik (javno zdravstvo, lijekovi i medicinski proizvodi, prehrambeni proizvodi, GMO - prehrambeni proizvodi)
  Email: tanja.milin@mvep.hr Tel. +32 25075495
 • Kristijan LEŽAIĆ, savjetnik ( intermodalna pitanja, transeuropske prometne mreže, Galileo i CEF)
  Email: kristijan.lezaic@mvep.hr Tel : +32 25075400
 • Lana BEZINOVIĆ ŠOSTAR, prvi tajnik (ribarstvo)
  Email: lana.bezinovicsostar@mvep.hr Tel. +32 25075436
 • Marianne IĐAKOVIĆ, prvi tajnik (intermodalna pitanja, transeuropske prometne mreže, Galileo i CEF)
  Email: marianne.idakovic@mvep.hrTel. +32 25075470
 • Nina GOSPODNETIĆ prvi tajnik (energetika)
  Email: nina.gospodnetic@mvep.hr Tel. +32 25075475
 • Željko ŠOKČEVIĆ prvi tajnik (energetika)
  Email: zeljko.sokcevic@mvep.hr Tel. +32 25075475

POLITIČKO-SIGURNOSNI ODBOR

 TAJNIŠTVO